MMA-sveising

Bruksområder, utstyr, elektroder og metoder

MMA-sveising referer til en sveisemetode hvor en sveisepinne i elektrodeholderen fungerer som sveiseelektrode. Lysbuen brenner mellom kjernetråden og arbeidsstykket.

Forskjellen fra andre sveisemetoder er at sveisepinnen som er sveiseelektrode ved MMA-sveising, blir kortere etter hvert som sveisingen pågår. Ved TIG- og MIG/MAG-sveising forblir elektrodelengden konstant, og derfor må avstanden mellom brenneren og arbeidsstykket holdes konstant hele tiden. Ved MMA-sveising derimot, må elektrodeholderen stadig føres mot arbeidsstykket for å holde avstanden mellom elektroden og smeltebadet konstant. Dette gir spesielle utfordringer ved MMA-sveising.

MMA-sveiseoppgaver

MMA-sveising kan brukes under nesten alle forhold, og er derfor en universalmetode i sveiseindustrien. Metoden brukes gjerne ved installasjonsarbeider hvor sveiseapparatene må flyttes og hvor mye av arbeidet utføres utendørs.

MMA-sveising er en vanlig sveisemetode ved for eksempel sveising av rør for kraftanlegg og på andre steder hvor det sveises rør. Det er også en sveisemetode som er populær blant hobbybrukere og på mindre reparasjonsverksteder. Metoden kan også brukes ved sveising under vann, hvor det brukes tilsettmateriale spesielt utviklet for undervannsomgivelser.

MMA-sveiseutstyr

MMA-sveising krever en strømkilde, en jordledning og en sveisekabel utstyrt med en elektrodeholder. Det brukes ikke dekkgass, siden sveiseelektroden er dekket med et materiale som danner dekkgass og legger slagg over smeltebadet. Mange TIG-sveiseapparater kan også brukes til MMA-sveising.

Dagens små inverter-strømkilder øker mobiliteten og rekkevidden ytterligere. Strømkilden kan for eksempel kobles til en generator med lange primærkabler som gjør at sveiseapparatet kan settes like ved arbeidsstykket. De minste strømkildene veier for tiden bare 5 kg.

MMA-sveising er en ganske populær metode for hobbybruk, da de eneste delene som kreves er en strømkilde og en del staver med tilsettmateriale. Det er ikke nødvendig med dekkgass, og enhetene drives vanligvis med strøm fra standard stikkontakter i bolighus.

Se på Kemppi MMA sveiseutstyr

Elektroder for MMA-sveising

En sveiseelektrode består av en rett kjernetråd med fast lengde, dekket med et belegg. Sveiseelektroden har en koblingsende som festes i elektrodeholderen. Den andre enden av elektroden har et tenningshode som strykes mot arbeidsstykket for å tenne lysbuen. Kvaliteten og/eller handelsnavnet er skrevet i belegget like ved koblingsenden. Som regel angis også AWS-klassen.

Diameteren på en sveiseelektrode viser til diameteren på kjernetråden. Formålet med belegget som dekker overflaten av kjernetråden, er å beskytte smeltebadet fra å bli påvirket av luften i omgivelsene, å produsere slagg som støtter sveisen, og å gjøre det lettere å opprette lysbuen.

MMA-sveiseteknikk

Før sveising anbefales det å se etter at strømkilden, kablene, elektrodeholderen og jordingsklemmen. Hvis strømkilden har et kontrollpanel og en fjernkontroll, må det også kontrolleres at disse virker. Kvaliteten og dimensjonen på sveiseelektroden må kontrolleres, og de må passe til arbeidsstykket. Elektrodebelegget må være intakt.

Sveisingen startes ved å skrape elektroden markert mot bunnen av fugen. Deretter flyttes sveiseelektroden tilbake til begynnelsen uten å tøye lysbuen, og elektroden føres lett mens bredden på smeltebadet overvåkes. Sveiseelektroden føres med håndtaket pekende forover. Kantlinjen for slagget som formes er synlig etter smeltebadet. Den må være bak smeltebadet. Avstanden mellom slaggkanten og smeltebadet kan justeres med sveisestrømstyrken og vinkelen på elektrodeholderen.

Konsentrer deg om lysbuelengden under sveisingen, og hold den så kort som mulig. Lengden på lysbuen har lett for å øke etter hvert som elektroden blir kortere under sveisingen. Det kan være litt vanskelig å styre bevegelsen til å begynne med, men med litt trening er det enkelt.

Når sveiseelektroden er oppbrukt, må slagget fra den forrige sveisen fjernes ved hjelp av en stålbørste. Antenn den neste elektroden litt foran den forrige sveisen, flytt så sveiseelektroden tilbake til forrige sveisesøm og fortsett sveisingen.

Avslutt sveisingen ved å flytte sveiseelektroden litt tilbake til den fullførte sveisen og løfte elektroden rett vekk fra arbeidsstykket.

Lukk

Tekniske spesifikasjoner