MIG/MAG-sveising

Sveiseoppgaver, utstyr og metoder

Ved MIG/MAG-sveising danner strømkilden en lysbue mellom sveisetråden som mates gjennom sveisepistolen, og arbeidsstykket. Lysbuen smelter sammen grunnmaterialet og sveisetråden slik at sveisen dannes. Trådmateren sørger for at sveisetråden mates kontinuerlig gjennom sveisepistolen. Sveisepistolen tilfører også dekkgass til smeltebadet.

MIG- og MAG-sveisemetodene (MIG = metal inert gas, MAG = metal active gas) skiller seg fra hverandre ved at det ved MIG-sveising brukes en passiv dekkgass, som ikke deltar i sveiseprosessen, mens det ved MAG-sveising brukes en aktiv dekkgass som deltar i sveiseprosessen.

Som regel inneholder dekkgassen aktiv karbondioksid eller oksygen, og MAG-sveising er derfor mye mer vanlig enn MIG-sveising. Det er faktisk slik at betegnelsen MIG-sveising ofte brukes feilaktig i forbindelse med MAG-sveising.

MIG/MAG-sveiseoppgaver

I dag brukes MIG/MAG-sveising nesten overalt i sveisebransjen. De største brukerne er tung- og middelstung industri, slik som skipsbyggere, produsenter av stålstrukturer, rørledninger og konteinere, samt reparasjons- og vedlikeholdsbedrifter.

MIG/MAG-sveising blir også ofte brukt i tynnplateindustri, særlig i bilindustrien, karosseriverksteder og småindustri. Hobbysveisere og de som arbeider hjemme vil som oftest også ha et MIG/MAG-sveiseapparat

MIG/MAG-sveiseutstyr

MIG- og MAG-sveiseutstyr består typisk av en strømkilde, en trådmater, en jordingskabel, en sveisepistol, eventuelt en vannkjølingsenhet og en beholder med dekkgass eller en tilkobling til et sentralgassanlegg.

Formålet med trådmateren er å mate den sveisetråden som trengs for sveising fra spolen til sveisepistolen.

Trådmateren sørger også for å starte og stoppe strømkilden, og regulerer spenningen når det brukes en elektronisk strømkilde. Strømkilden og trådmateren er derfor forbundet med en kontrollkabel. Dessuten regulerer trådmateren strømningen av dekkgass. Dekkgassen som trengs til sveising, kommer enten fra en beholder med dekkgass eller en tilkobling til et sentralgassanlegg.

MIG-sveiseapparater fra Kemppi er ofte modulbasert, slik at både kjøleenheten, strømkilden og trådmateren kan velges fritt etter hva arbeidsoppgavene krever. Trådmateren kan kobles fra strømkilden, slik at det er unødvendig å flytte alt sveiseutstyret fra et arbeidsområde til et annet.

Enhetene kan også ha et utskiftbart kontrollpanel og tilleggsfunksjoner som kan aktiveres ved behov.

Sveisepistolen varmes opp under sveising, og må derfor kjøles ned med gass eller væske. I gasskjølte sveisepistoler sørger dekkgassen som går til pistolen gjennom sveisekabelen, samtidig for å kjøle pistolen. I vannkjølte pistoler er det en egen kjøleenhet som sirkulerer kjølevæsken gjennom sveisekabelen og pistolen.

Se på Kemppi MIG sveiseutstyr

MIG/MAG-sveiseteknikk

Ved MIG/MAG-sveising er sveiserens verktøy en sveisepistol. Den er brukt for å tilføre tråden med tilsettmateriale, dekkgass og den nødvendige sveisestrømmen til arbeidsstykket. De viktigste punktene ved MIG/MAG-sveising er sveisestillingen, sveisepistolens vinkel, trådens utstikklengde, sveisehastigheten og smeltebadets form.

Lysbuen tennes ved hjelp av en bryter på pistolen, og pistolen føres i en jevn sveisehastighet langs sveisefugen. Det er nødvendig å følge med når smeltebadet dannes. Sveisepistolens avstand og posisjon i forhold til arbeidsstykket må holdes konstant.

Det er spesielt viktig at sveiseren hele tiden holder øye med smeltebadet. Et øyeblikk uten konsentrasjon øker risikoen for sveisefeil. I slike tilfeller er det best å avbryte sveisingen et øyeblikk og så fortsette igjen.

Foregangsbedriften innen lysbuesveising

Kemppi er en utviklingsleder innen sveisebransjen. Vi er forpliktet til å øke kvaliteten og produktiviteten på sveising ved å kontinuerlig utvikle lysbuen. Kemppi leverer avanserte produkter, digitale løsninger og tjenester for profesjonelle fra industrisveiseselskaper til kontraktører. Brukervennligheten og påliteligheten til produktene er det retningsgivende prinsippet vårt. Vi samarbeider med et svært dyktig partnernettverk som dekker over 70 land for å gjøre ekspertisen lokalt tilgjengelig. Kemppi, som har hovedkontor i Lahti i Finland, sysselsetter nesten 800 profesjonelle i 17 land, og har en omsetning på 140 millioner euro.

Kemppi – Designed for welders

Lukk

Tekniske spesifikasjoner