TIG-sveising

Sveiseoppgaver, utstyr og metoder

Ved TIG-sveising (TIG = tungsten inert gas) dannes lysbuen mellom en wolframelektrode som ikke forbrukes, og arbeidsstykket. Dekkgassen er alltid en passiv gass som i seg selv ikke påvirker sveiseprosessen. Dekkgassen er vanligvis argon, og den beskytter ikke bare smeltebadet, men også elektroden i brenneren mot oksidering.

Det er ikke alltid nødvendig med et tilsettmateriale ved TIG-sveising. Delene kan også sammenføyes ved å smelte fugene sammen. Hvis det brukes et tilsettmateriale, mates dette inn i smeltebadet manuelt og ikke gjennom sveisebrenneren som ved MIG/MAG-sveising. Derfor har TIG-sveisebrenneren en helt annen struktur enn en MIG/MAG-brenner.

Eksempler på ulike TIG-sveisemetoder er: DC-TIG bruker likestrøm, AC-TIG bruker vekselstrøm og puls-TIG.

TIG-sveiseoppgaver

De viktigste bruksområdene for TIG-sveising er rørledninger og rørsveising. Metoden brukes også i mange andre bransjer, som for eksempel flygning, romfart og tynnplatesveising, ikke minst ved sveising av svært tynne materialer og spesielle materialer som titan.

TIG-sveising egner seg for både manuell og mekanisert sveising så vel som for bruk med sveiseroboter.

TIG-sveiseutstyr

TIG-sveiseutstyr består av en strømkilde, en jordingskabel, en sveisebrenner og en beholder med dekkgass eller en tilkobling til et sentralgassanlegg. Et TIG-sveiseapparat kan også ha væskekjøleenhet. Det er ikke nødvendig med en trådmater, da tilsettmateriale blir matet inn manuelt.

Se på Kemppi TIG sveiseutstyr

TIG-sveiseteknikk

TIG-sveising brukes på steder hvor det er viktig med en pen sveis. Dette stiller spesielle krav til nøyaktighet i sveisejobben. TIG-sveising er dessuten en mer krevende sveiseteknikk fordi det er nødvendig å holde flere elementer under kontroll enn ved andre metoder. Ved TIG-sveising føres brenneren med den ene hånden mens den andre mater tilsettmaterialet inn i smeltebadet. En TIG-sveiser må derfor kontrollere begge armene nøyaktig, og har ingen ledig arm til å støtte brenneren slik som ved MIG/MAG-sveising.

Disse spesielle kravene gjør TIG-sveising vanskeligere, spesielt i begynnelsen. Imidlertid vil armene raskt tilpasse seg bevegelsesmønsteret som kreves, og da blir det en rutine å TIG-sveise. Allikevel vil krevende TIG-sveising vanligvis utføres av en sveiser som spesialiserer seg på TIG-sveising.

TIG-sveising utføres med en skyvende bevegelse av brenneren. Tråden kan mates inn i sveisen enten dråpe for dråpe eller kontinuerlig ved å holde sveisetråden i smeltebadet.

Foregangsbedriften innen lysbuesveising

Kemppi er en utviklingsleder innen sveisebransjen. Vi er forpliktet til å øke kvaliteten og produktiviteten på sveising ved å kontinuerlig utvikle lysbuen. Kemppi leverer avanserte produkter, digitale løsninger og tjenester for profesjonelle fra industrisveiseselskaper til kontraktører. Brukervennligheten og påliteligheten til produktene er det retningsgivende prinsippet vårt. Vi samarbeider med et svært dyktig partnernettverk som dekker over 70 land for å gjøre ekspertisen lokalt tilgjengelig. Kemppi, som har hovedkontor i Lahti i Finland, sysselsetter nesten 800 profesjonelle i 17 land, og har en omsetning på 140 millioner euro.

Kemppi – Designed for welders

Lukk

Tekniske spesifikasjoner