TIG-sveising

Sveiseoppgaver, utstyr og metoder

Ved TIG-sveising (TIG = tungsten inert gas) dannes lysbuen mellom en wolframelektrode som ikke forbrukes, og arbeidsstykket. Dekkgassen er alltid en passiv gass som i seg selv ikke påvirker sveiseprosessen. Dekkgassen er vanligvis argon, og den beskytter ikke bare smeltebadet, men også elektroden i brenneren mot oksidering.

Det er ikke alltid nødvendig med et tilsettmateriale ved TIG-sveising. Delene kan også sammenføyes ved å smelte fugene sammen. Hvis det brukes et tilsettmateriale, mates dette inn i smeltebadet manuelt og ikke gjennom sveisebrenneren som ved MIG/MAG-sveising. Derfor har TIG-sveisebrenneren en helt annen struktur enn en MIG/MAG-brenner.

Eksempler på ulike TIG-sveisemetoder er: DC-TIG bruker likestrøm, AC-TIG bruker vekselstrøm og puls-TIG.

TIG-sveiseoppgaver

De viktigste bruksområdene for TIG-sveising er rørledninger og rørsveising. Metoden brukes også i mange andre bransjer, som for eksempel flygning, romfart og tynnplatesveising, ikke minst ved sveising av svært tynne materialer og spesielle materialer som titan.

TIG-sveising egner seg for både manuell og mekanisert sveising så vel som for bruk med sveiseroboter.

TIG-sveiseutstyr

TIG-sveiseutstyr består av en strømkilde, en jordingskabel, en sveisebrenner og en beholder med dekkgass eller en tilkobling til et sentralgassanlegg. Et TIG-sveiseapparat kan også ha væskekjøleenhet. Det er ikke nødvendig med en trådmater, da tilsettmateriale blir matet inn manuelt.

Se på Kemppi TIG sveiseutstyr

TIG-sveiseteknikk

TIG-sveising brukes på steder hvor det er viktig med en pen sveis. Dette stiller spesielle krav til nøyaktighet i sveisejobben. TIG-sveising er dessuten en mer krevende sveiseteknikk fordi det er nødvendig å holde flere elementer under kontroll enn ved andre metoder. Ved TIG-sveising føres brenneren med den ene hånden mens den andre mater tilsettmaterialet inn i smeltebadet. En TIG-sveiser må derfor kontrollere begge armene nøyaktig, og har ingen ledig arm til å støtte brenneren slik som ved MIG/MAG-sveising.

Disse spesielle kravene gjør TIG-sveising vanskeligere, spesielt i begynnelsen. Imidlertid vil armene raskt tilpasse seg bevegelsesmønsteret som kreves, og da blir det en rutine å TIG-sveise. Allikevel vil krevende TIG-sveising vanligvis utføres av en sveiser som spesialiserer seg på TIG-sveising.

TIG-sveising utføres med en skyvende bevegelse av brenneren. Tråden kan mates inn i sveisen enten dråpe for dråpe eller kontinuerlig ved å holde sveisetråden i smeltebadet.

Lukk

Tekniske spesifikasjoner