WisePenetration Downloads
Tekniska data
WisePenetration Ladda ned
White paper
Reduced Gap Technology (RGT) - SV Ladda ned
Referenser
A. Häggblom Oy Läs mer
Inrotech Läs mer
Metallbau Bruns GmbH & Co. KG Läs mer
P&W Pipe and Welding Läs mer
Videor
WisePenetration Visa videon

Svetsa med konstant inträngning även under krävande förhållanden

Den optimerade svetsfunktionen WisePenetration ger en konstant svetsström och inträngning oberoende av ändringarna i utstickslängden vid manuell svetsning.

Vid normal MIG/MAG-svetsning ändras effekten till smältbadet eftersom svetsaren eller svetsstycket bestämmer avståndet mellan fogen och svetspistolens munstycke. Dessa avvikelser kan leda till kvalitetsproblem, till exempel brist på sammansmältning, ofullständig eller varierande inträngning, ändringar av svetsprofil samt svetssprut. 

WisePenetration löser dessa problem och minskar behovet av efterslipning och reparationsarbete. Funktionen motverkar att svetsströmmen minskar genom en aktiv justering av trådmatningen. Det hjälper till att hålla svetsfogens mekaniska egenskaper på en önskad nivå och motverkar svetsdefekter. Användaren ställer in den önskade strömstyrkan och WisePenetration ser sedan till att strömmen inte sjunker under den valda nivån när utstickslängden ökar.

Svetsfunktionen WisePenetration är tillgänglig för synergiska MIG/MAG-svetsprogram för ferritiskt stål. Programvaran WisePenetration finns som tillval för Kemppi FastMig M och FastMig X. Den ingår som standard i inställningarna för FastMig X Intelligent.

Fördelar

Garanterad inträngning även vid:

  • Smala fogar som gör det svårt att se ljusbågen
  • Begränsad sikt eller åtkomst
  • Lägessvetsning
  • Fogar som är svåra att svetsa
Ladda ned broschyr
Lägre reparationskostnader

Lägre reparationskostnader

Per svetsad meter

Besparingar av tillsatsmaterial

Besparingar av tillsatsmaterial

Tack vare möjligheten att använda en smalare fogvinkel

Produktalternativ

WisePenetration
WisePenetration En svetsfunktion för garanterad inträngning vid synergisk MIG/MAG-svetsning. Levererar en kontinuerlig ström till smältbadet oavsett ändringar i svetspistolens riktning eller avståndet mellan svetspistolen och arbetsstycket. Visa mer
Tekniska data
Produktkod
9991000, A7500001 (A7 MIG Welder)
WisePenetration+
WisePenetration+ En svetsfunktion som säkerställer optimal inträngning vid synergisk och pulsad MIG-/MAG-svetsning, oberoende av variationer i avståndet mellan kontaktmunstycket och arbetsstycket. Stabiliserar svetseffekten i alla situationer. Visa mer
Produktkod
X5500002 (Product code for X5 FastMig)
X8500002 (Product code for X8 MIG Welder)
MSM50000 (Product code for Master M)
AX20000 (Product code for AX MIG Welder)
WisePenetration-A
WisePenetration-A Kemppi Wise-svetsfunktion för automatiserad svetsning.

Support

Behöver du
reservdelar?

Behöver du
reservdelar?

Behöver du reparation eller underhåll?

Behöver du reparation eller underhåll?

Stäng

Tekniska data