A. Häggblom Oy

Gruvutrustning av överlägsen kvalitet

Optimerad MIG/MAG-svetsning med Kemppis Wise-processer

Svetsningen utgör ett kritiskt arbetsmoment vid A. Häggblom. A. Häggblom använder Kemppis synergiska FastMig M-utrustningar för industriell svetsning. Specialprocesserna WiseFusion och WisePenetration hjälper företaget att hantera kraven på låg sträckenergi och förbättrar både effektiviteten och svetsprestandan.

AB A. Häggblom Oy är en modern mekanisk verkstad som grundades 1954 och tillverkar larvbandssystem och gruvutrustning av hög kvalitet. Företagets omfattande serviceverksamhet hanterar allt från kundbaserade behovsutvärderingar till produktdesign samt tillverkning och flexibla underhållstjänster, inklusive slitdelar och reservdelar. A. Häggblom har för närvarande tre affärsenheter i Finland. Företaget har totalt 110 medarbetare, varav 50 procent är svetsare.

A. Häggblom har, genom att vara ett flexibelt, innovativt och mångsidigt företag, blivit marknadsledande i Finland och ett av branschens större företag på den nordeuropeiska marknaden. De omfattande expertkunskaperna och den långa erfarenheten av branschen ger, i kombination med marknadens största lager, företaget ljusa framtidsutsikter.  

A. Häggblom Oy
Webbplats
Bransch
Allmän maskinteknik
Plats
Finland
Basmaterial
Ss, Fe
– Kvaliteten är absolut viktigast för oss. Utrustningen från Kemppi gör det enkelt att göra justeringar, vilket bidrar till ett slutresultat med hög kvalitet. Utrustningens höga pålitlighet gör dessutom att vi sparar både tid och kostnader för reparationer och oönskade avbrott i tillverkningen.

Aki Leppälä, förman vid produktionen, A. Häggblom Oy

BALANSERING AV STRÄCKENERGIN – EN UTMANANDE UPPGIFT

De material som oftast svetsas vid A. Häggblom är Strenx högpresterande konstruktionsstål, Hardox® slitplåt för extrema förhållanden och konstruktionsstålet S355. Specialstål ställer höga kvalitetskrav på svetsförbanden och utmanar svetsarna i det dagliga arbetet. Sträckenergin måste vara perfekt anpassad till materialkraven. Behovet av låg sträckenergi ställer dessutom höga krav på framföringshastigheten. Den här typen av svetsarbeten måste dessutom utföras av professionella svetsare som känner sin utrustning utan och innan. Att utrustningen måste ha en stabil och pålitlig kvalitet är förstås självklart.

PÅLITLIG SVETSUTRUSTNING SOM OPTIMERAS MED SPECIALPROCESSER

Vid A. Häggblom ses FastMig M som verkstadens universalredskap – den kan användas för alla sorters MIG/MAG-svetsarbeten och är dessutom enkel att manövrera och justera. FastMig M-systemet har låg vikt och är enkelt att använda för en mängd olika uppgifter i verkstaden. De långa mellanledarna och de smidiga transportvagnarna ökar räckvidden och gör det enkelt att utförakomplexa svetsjobb både högt och lågt. Användarna uppskattar möjligheten att enkelt flytta utrustningen mellan olika svetsstationer, vilket kan vara en avgörande faktor för valet av utrustning.

MS-funktionspanelen har lättanvända synergiska funktioner och ger dessutom tillgång till ett stort urval tilläggsfunktioner anpassade till mer krävande användare. Pålitligheten, justerbarheten och den enkla användningen är dock de mest uppskattade egenskaperna hos utrustningen.

25 procent av A. Häggbloms svetsutrustningar har Kemppis RGT-lösning (Reduced Gap Technology). Den intelligenta bågkontrollen uppnås genom användningen av två egenutvecklade tillämpningsprogramvaror från Kemppi – WisePenetration skapar en jämn bågeffekt och WiseFusion anpassar styrningen för att se till att bågen är koncentrerad och optimalt kort. Den här tekniken möjliggör en tillförlitlig och effektiv svetsning av smala spalter i material med tjocklekar upp till 30 mm utan användning av specialutrustning eller tillbehör. Arbetet blir dessutom enklare och bågtidskvoten ökar när användaren inte behöver justera svetsparametrarna kontinuerligt. RGT minimerar dessutom sträckenergin. Det ger en bättre slagseghet, framförallt med höghållfasta stål, och därmed färre deformeringar som måste riktas.

Specialprocesserna anpassades till arbetet vid A. Häggblom under en omfattande fas med tester och valideringar av olika fogutformningar och inträngningar. Den stabila och effektiva inträngningen i kombination med slutresultatet övertygade företaget och RGT-tekniken används nu i det dagliga svetsarbetet. Användningen av specialprocesserna minskar dessutom antalet fogutformningar och optimerar svetsprocessen som helhet.

Sök i vårt utbud


FastMig M

Industriell multiprocessvetsning i ett modulärt format. FastMig M kombinerar modulari...

Industriell multiprocessvetsning i ett modulärt format. FastMig M kombinerar modularitet med enkel användning och passar en mängd olika uppgifter inom industriell svetsning.


WiseFusion

Den optimerade svetsfunktionen WiseFusion ger en mycket smal och energität ljusbåge, ...

Den optimerade svetsfunktionen WiseFusion ger en mycket smal och energität ljusbåge, vilket ger högre svetshastighet och lägre sträckenergi.


WisePenetration

En svetsfunktion för garanterad inträngning vid synergisk MIG/MAG-svetsning.

En svetsfunktion för garanterad inträngning vid synergisk MIG/MAG-svetsning.

Föregångare inom bågsvetsning

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi fokuserar på att öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen och genom att arbeta för en grönare och mer jämlik värld. Kemppi tillhandahåller hållbara produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnernätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 16 länder och en omsättning på 195 MEUR.

Kemppi – Designed for welders

Stäng

Tekniska data