Slamex

Vattenreningsteknologi för krävande förhållanden

Högkvalitetssvetsning i rostfritt stål med Kemppi FastMig X

Kemppis FastMig X-svetsutrustning möjliggör användning av basmaterial av hög kvalitet och optimering av produktionsmetoderna. Slamex kan samtidigt skapa svetsar av hög kvalitet åt sina kunder, som dessutom kan glädjas åt allt lägre underhållsbehov och arbeten som levereras i tid.

Slamex är en svetsverkstad i finska Lahtis. Företaget ingår i Econet Group som har huvudkontor i Helsingfors. Slamex konstruerar och tillverkar utrustning för vattenbehandling. Fokus ligger på produktutveckling inom vattenteknologi som syftar till att ta fram mer serietillverkade standardprodukter med ännu högre produktkvalitet.

Slamex hade 2016 en omsättning på fyra miljoner euro. Företaget tillhandahåller lösningar till både inhemska och globala företag inom energi-, livsmedels-, läkemedels- och processindustrin. På anläggningarna i Lahti arbetar 20 svetsare. Innovativ svetsning i produktion gör det möjligt att använda nya och förbättrade basmaterial, som rostfritt och syrafast stål, vilket motverkar användningen av kemikalier inom vattenbehandling.

Slamex
Webbplats
Bransch
Maskintillverkning
Plats
Lahti, Finland
Kemppis lösning
Basmaterial
Ss
För oss var det naturligt att välja Kemppi som leverantör av svetstekniska lösningar. Vi får värdefull support som hjälper oss att förbättra våra produktions- och svetsprocesser. Användningen av svetsutrustningen FastMig X har effektiviserat produktionen och säkerställer svetsar av hög kvalitet i slutprodukten.

Janne Hiironen, Plant Director, Slamex

Främsta utmaningen

Inom vattenbehandlingsindustrin användes tidigare produkter i stål. Dagens användning av nya basmaterial, som rostfritt och syrafast stål, ger lågt underhållsbehov – upp till 20 år – i förhållanden med hög korrosion. Detta ställer höga krav på svetskvaliteten i produktionen. Slamex letade efter en partner för att kunna utveckla resurssnåla och effektiva produktionsmetoder utan att kompromissa med svetskvaliteten.

Kemppis lösning

Slamex svetstekniska lösningar optimerades i nära samarbete med Kemppi för att möta kundernas mest krävande driftmiljöer. Kemppi tillhandahöll svetsutrustningen FastMig X för utvärdering i produktionen. Utrustningen användes i arbetet med att utveckla svetsprocesserna och Slamex svetsare var djupt involverade i all planering och feedback. Svetsarna blev nöjda med FastMig X och dess prestanda, och den mångsidiga utrustningen har sedan dess också använts i andra projekt.

Med FastMig X har kvaliteten på slutprodukterna förbättrats och man kan hålla kundernas tidsplaner mycket exakt. Kemppis svetsutrustning och programvara, som Arc Mobile Control, har gett Slamex en flexibel lösning som har gjort det möjligt att effektivisera produktionen. Svetsarna gillar Arc Mobile Control för dess praktiska funktion för övervakning av svetsprocessen i realtid via mobiltelefonen samt möjligheten att spara och dokumentera svetsvärden och kvalitetsfaktorer. Med FastMig X kan man använda bättre grundmaterial och mindre tillsatsmaterial, vilket sänker produktionskostnaderna och ökar konkurrenskraften.

Sök i vårt utbud


FastMig X

Multiprocesslösning av hög klass för en mängd olika krävande svetstillämpningar.

Multiprocesslösning av hög klass för en mängd olika krävande svetstillämpningar.


WiseRoot

WiseRoot är en optimerad kortbågsprocess för rotsträngssvetsning utan rotstöd.

WiseRoot är en optimerad kortbågsprocess för rotsträngssvetsning utan rotstöd.

Föregångare inom bågsvetsning

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi fokuserar på att öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen och genom att arbeta för en grönare och mer jämlik värld. Kemppi tillhandahåller hållbara produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnernätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 16 länder och en omsättning på 195 MEUR.

Kemppi – Designed for welders

Stäng

Tekniska data