Privatlivspolitik for eksterne interessenter

Hvordan vi behandler dine personoplysninger

Bekendtgørelse om beskyttelse af personlige oplysninger – Eksterne interessenter

Formålet med denne meddelelse er at give dig oplysninger om, hvordan Kemppi Group Oy, Kemppi Oy og Kemppi Oy datterselskaber (såsom Kemppi Sverige Ab, Weldindustry AS, Trafimet Group SpA), herunder deres datterselskaber (senere "Kemppi", " vi", "os") behandler personoplysninger om vores eksterne interessenter såsom kunder, leverandører, marketing leads, begivenhedsdeltagere, mediekontakter osv.

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er en eller flere virksomheder inden for Kemppi, afhængigt af det formål, som dataene behandles til. Du kan finde virksomhederne med deres kontaktoplysninger bag disse links

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandling personoplysninger og/eller denne meddelelse, bedes du kontakte Kemppi Group Oy, Kempinkatu 1, 15810 Lahti, Finland, tlf. +358389911, [email protected]. Dette er det anbefalede kontaktpunkt uafhængigt af det Kemppi-firma, du har at gøre med.

Denne fortrolighedserklæring dækker følgende emner

 1. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?
 2. Hvilken type data indsamles om dig?
 3. Hvor indsamler vi dine personoplysninger fra?
 4. Hvem deler vi dine data med, og må dine data overføres uden for EU eller EØS?
 5. Hvordan beskyttes dine personoplysninger, og hvor længe behandler vi dataene?
 6. Dine rettigheder

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine data baseret på dit samtykke, til opfyldelse af en eksisterende kontrakt, for indgåelse af en kontrakt på din anmodning, for legitime interesser eller for at overholde vores juridiske forpligtelser.

Berettiget interesse lægges til grund i disse tilfælde:

 • Videregivelse og modtagelse af dine kontaktoplysninger til vores partnere som forhandlere, distributører og serviceværksteder baseret på dine forespørgsler om de tjenester, de leverer
 • Indsamling af kontaktoplysninger af Kemppis repræsentanter eller partnere under forretningsinteraktioner fra offentlige registre og andre offentligt tilgængelige kilder
 • Oplysninger om brug af applikationer leveret af Kemppi

Vi behandler dine data til disse formål:

 • Styring og udvikling af Kemppis forhold til dig
 • Marketing og kommunikationsaktiviteter
 • Event- og møderegistreringer og arrangementer (f.eks. produktlanceringer, træning)
 • Tilbuds-, ordre- og fakturahåndtering
 • Kundeservice
 • Håndtering af applikationer leveret af Kemppi (f.eks. sikkerhed, kapacitet, adgangsrettigheder)

Vi profilerer dig baseret på det forhold, du har til os - f.eks. forhandler, leverandør, forbruger -, interesseoplysningerne erhvervet gennem cookies og baseret på de registreringer, du har foretaget i vores systemer, såsom garantiregistrering eller brugerkontoregistrering. Profileringsoplysningerne bruges til målrettet kommunikation og kan bruges i automatiserede marketingaktiviteter.

Hvilken type data indsamles om dig?

Til formålene nævnt ovenfor kan vi behandle følgende personoplysninger

 • Dine kontaktoplysninger
 • Den virksomhed, du repræsenterer, og din titel og rolle i den
 • Klassificering af dit forhold til Kemppi (f.eks. lead, kunde, leverandør, underleverandør, mediekontakt)
 • Direkte markedsføringstilladelser og/eller forbud
 • Deltagelseshistorik i begivenheder og møder (f.eks. produktlanceringer, træning) arrangeret af Kemppi
 • Mulige interesseområder relateret til Kemppis tilbud
 • Login-legitimationsoplysninger og mulig brugslog for Kemppi-leverede applikationer
 • Tilbuds-, ordre- og fakturahistorik
 • Garanti-, produkt- og serviceregistreringer
 • Billeder og videoer, der blev taget ved Kemppi-arrangementer
 • Kostrestriktioner og særlige behov vedrørende et bestemt arrangement og mødearrangement
 • Dine svar på vores kundeundersøgelser, den feedback, du giver, og de spørgsmål og serviceanmodninger, du sender
 • Dine aktiviteter på Kemppi-websteder, herunder besøgte sider, varighed brugt på siderne, ufuldstændige webshop-ordrer osv.

Hvor indsamler vi dine personoplysninger fra?

Vi indsamler dine personoplysninger på flere forskellige måder

 • Leveret af dig på forskellige måder
 • Leveret af andre kontakter i din virksomhed
 • Leveret af Kemppi-partnere som forhandlere, distributører og serviceværksteder
 • Automatisk ved hjælp af cookies, når du besøger Kemppi-websider i henhold til dine cookie-indstillinger
 • Indsamlet af kontaktoplysninger af Kemppis repræsentanter eller partnere under forretningsinteraktioner fra offentlige registre og andre offentligt tilgængelige kilder
 • Baseret på dine brugsapplikationer leveret af Kemppi

Hvem deler vi dine data med, og må dine data overføres uden for EU eller EØS?

Dine personoplysninger kan blive delt mellem Kemppi-selskaberne for at blive brugt til de formål, der er defineret i denne fortrolighedserklæring, hvis det er nødvendigt på grund af opgavefordelingen inden for Kemppi.

I tilfælde af at du leder efter tjenester leveret af Kemppi-partnere, såsom forhandlere, distributører eller serviceværksteder, kan vi dele dine kontaktoplysninger med de partnere, der synes egnede til dit behov.

Behandlingen af personoplysninger er delvist outsourcet til tjenesteudbydere. Denne outsourcing spænder fra køb af serverkapacitet til brug af tjenester, der kræver, at tjenesteudbyderen rent faktisk ser dine personoplysninger. Hver tjenesteudbyder må kun behandle personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for leveringen af den pågældende tjeneste.

Afhængigt af dine cookie-godkendelser på vores hjemmesider kan dine personoplysninger overføres til de tredjeparter, der er angivet i cookie-godkendelsesformularen.

Hvordan beskyttes dine personoplysninger, og hvor længe behandler vi dataene?

Passende fysiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger bruges til at beskytte dine data mod uautoriseret adgang, ændring, fjernelse eller enhver anden form for behandling. Adgangen til personoplysninger er begrænset i henhold til databehandlerens arbejdsrolle og opgaver.

Vi bruger også kontraktmæssige midler til at beskytte dine data, når de deles mellem virksomheder. Med Kemppi-virksomhederne uden for EU/EØS-området er der en EU-standardkontraktbestemmelsesaftale på plads. Hvis partneren/tjenesteudbyderen er uden for EU/EØS-området, deler vi kun dine oplysninger, hvis partnerens/tjenesteudbyderens land er accepteret af EU-Kommissionen som havende et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, eller hvis vi har indgået en aftale baseret på EU's standardkontraktbestemmelser med partneren/tjenesteudbyderen. Også med parter inden for EU/EØS-området har vi databehandleraftaler på plads, når det er nødvendigt.

I denne fortrolighedserklæring har vi angivet flere forskellige formål med at bruge dine personoplysninger. Tidslinjen for behandling af dine data kan variere fra meget kort til flere år, afhængigt af formålet. Kostrestriktioner og særlige behov for arrangementer og mødearrangementer opbevares f.eks. kun indtil arrangementets afslutning, og på den anden side opbevares personoplysninger, der fremgår af fakturaer, i flere år på grund af regnskabsregler. Vi vurderer regelmæssigt behovet for at opbevare de eksisterende personoplysninger og fjerner de data, der ikke længere er gyldige til de formål, som er anført i denne fortrolighedserklæring.

Dine rettigheder

Hvis du vil modtage flere oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger eller vil udøve dine rettigheder, kan du kontakte os på [email protected].

Ret til at få oplysninger om behandling af personoplysninger

Du har ret til at vide om behandlingen af dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik har til formål at opfylde dette.

Adgangsret

Du har ret til at vide, om vi behandler personoplysninger, der vedrører dig. Hvis vi gør det, har du ret til at få en kopi af disse data.

Ret til berigtigelse, sletning og begrænsning af behandlingen

Hvis de personoplysninger, vi behandler, er unøjagtige, kan du anmode os om at berigtige sådanne oplysninger, der vedrører dig.

Du kan anmode os om at slette personoplysninger, der vedrører dig. Vi sletter dog ikke dine personoplysninger, hvis behandlingen stadig er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare retskrav, eller hvis der er andre tvingende legitime grunde til at fortsætte behandlingen.

Bemærk, at hvis du har givet dit samtykke til billeder og videoer, og disse er blevet delt, f.eks. på sociale medier, kan de kun slettes fra kanaler, der kontrolleres af Kemppi.

Hvis du anser de data, som vi behandler, for at være unøjagtige eller behandlingen for at være ulovlig, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine data, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af dine data. I sådanne tilfælde har vi kun tilladelse til at behandle dine data med dit samtykke, eller hvis vi har brug for dataene til at etablere, udøve eller forsvare retskrav.

Hvis vi berigtiger, sletter eller begrænser behandlingen af data på baggrund af din anmodning, er vi forpligtet til at underrette alle parter, som vi tidligere har videregivet dine data til, om berigtigelsen, sletningen eller begrænsningen, hvor det er muligt.

Ret til at trække samtykke tilbage

Når behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Du har ret til at protestere mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid udøve denne ret af grunde, der vedrører din særlige situation. Herefter kan vi ikke fortsætte med at behandle dine personoplysninger undtagen af tvingende legitime grunde, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare retskrav.

Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger vedrørende dig er i strid med databeskyttelsesforordningen, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Du kan indgive din klage i det EU-medlemsland, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller det sted, hvor den påståede krænkelse fandt sted.

 

Denne fortrolighedserklæring blev sidst opdateret den 22. juli 2022.

Luk

Tekniske specifikationer