Elematic Oyj, Riihimäki

En ledande leverantör av allt inom prefabricerad betong

Bättre svetsergonomi och produktivitet och jämnare kvalitet med Kemppi MagTrac F 61

MagTrac F 61 gjorde Elematics process för svetsning av längsgående fogar betydligt snabbare, enklare och jämnare i kvaliteten. Den magnetiska svetstraktorn förbättrade även svetsarnas arbetsställning och minimerade behovet av efterarbete.

Elematic är den globala marknadsledaren inom prefabricerad betong och specialiserar sig på golv, väggar, stommar och grunder i bostadsbyggnader och andra byggnader. Som pionjär och framstående innovatör i prefabriceringsbranschen har det finska företaget omfattande erfarenhet och djupa kunskaper om livscykeln för prefabricerad betong.

Elematic har över 50 års erfarenhet inom betongteknik, betongproduktion, betongprodukter och tjänster och erbjuder lösningar som är tillgängliga i över 100 länder i sex världsdelar. Elematic har 40 % av världens prefabricerares förtroende. Företaget är känt för sin breda produktportfölj och sina högtekniska lösningar som tillgodoser behoven av kapacitet, automation och flexibilitet.

Riihimäki är en av Elematics tre produktionsenheter i Finland. Där specialiserar man sig på konstruktion, tillverkning och installation av gjutformar i konstruktionsstål för industrin som tillverkar prefabricerad betong. Produktionsenheten tillverkar även mer specialiserade produkter, som formar för järnvägsslipers.

Elematic Oyj, Riihimäki
Webbplats
Bransch
Maskintillverkning
Plats
Riihimäki, Finland
Kemppis lösning
Basmaterial
Ss, Fe
Att arbeta i en oergonomisk ställning kan medföra yrkesskador som påverkar personen hela livet ut. Utrustning som MagTrac F 61 kan tillföra några år av god hälsa i en svetsares liv. Den ökade produktiviteten med traktorn medförde att vår investering var intjänad på cirka ett halvår.

Teemu Virtanen, ingenjör, Elematic Oyj Riihimäki

Främsta utmaningen

Svetsning utgör 90 % av arbetet som ingår i tillverkningen av gjutformar, och formarnas täcklock består av plattor av konstruktionsstål som svetsas ihop. Förr var det mycket ansträngande att svetsa längsgående fogar. Arbetet måste då utföras manuellt av en svetsare stående på alla fyra på en stålplåt. Utöver den bristfälliga ergonomin utfördes det manuella arbetet stötvis, eftersom handens rörelseområde begränsade svetsningen till en halvmeter åt gången. Den största utmaningen i tillverkningen av gjutformar var att se till att kvaliteten var jämn och ytorna raka. Även för svetsar av hög kvalitet, gjorda av en mycket kompetent svetsare, krävdes en hel del efterföljande slipning.

Elematic ville hitta ett sätt att förbättra svetsning av längsgående fogar inom en rimlig budget. Företaget behövde en lösning som gav svetsaren en bättre arbetsställning och minimerade behovet av efterarbete.

Kemppis lösning

MagTrac F 61, en magnetisk traktorenhet för MIG-/MAG-svetsning, visade sig vara den lösning som Elematic sökte. Genom att använda traktorn förbättrades inte bara svetsarnas ergonomi, utan Elematic fick också jämnare svetskvalitet. Ytterligare en fördel var en ökning i produktiviteten.

  • Traktorn ändrade svetsarnas arbetsställning. I stället för att stå på knä kunde de sitta eller stå upp.
  • Traktorn är enkel att använda och flytta, och den lätta konstruktionen bidrog till att minska deformeringar i materialen.
  • MagTrac F 61 minskade antalet arbetsfaser och behovet av efterarbete betydligt.
  • Att svetsa med traktorn visade sig vara upp till fem gånger snabbare än manuell svetsning.
  • Traktorn betalade sig snart: den ökade produktiviteten med MagTrac F 61 medförde att investeringen var intjänad på cirka ett halvår.

Det användarvänliga systemet och apparatens rörlighet innebär att den lämpar sig för alla svetsare, inte bara de skickligaste yrkessvetsarna. Ingenjör Teemu Virtanen från Elematic Oyj Riihimäki betonar att MagTrac F 61 inte tar ifrån någon jobbet. Den gör bara svetsarbetet lättare än förut.

Och behagligare, kan vi tillägga.

Ladda ned hela berättelsen

Hur har svetsning förändrats under 50 år?

Ur svetsarens synvinkel

Sök i vårt utbud


MagTrac F 61

Magnetisk traktorenhet för MIG-svetsmekanisering. Kompatibel med Kemppis FastMig M- o...

Magnetisk traktorenhet för MIG-svetsmekanisering. Kompatibel med Kemppis FastMig M- och X-svetsutrustning. Produktpaketet innehåller en traktorenhet, strömkälla, trådmatarverk, svetspistol för mekaniserad svetsning och kablar.

Föregångare inom bågsvetsning

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi fokuserar på att öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen och genom att arbeta för en grönare och mer jämlik värld. Kemppi tillhandahåller hållbara produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnernätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 16 länder och en omsättning på 195 MEUR.

Kemppi – Designed for welders

Stäng

Tekniska data