Elematic Oyj, Riihimäki

En ledande leverantör av allt inom prefabricerad betong

Bättre svetsergonomi och produktivitet och jämnare kvalitet med Kemppi MagTrac F 61

Elematic är den globala marknadsledaren inom prefabricerad betong och specialiserar sig på golv, väggar, stommar och grunder i bostadsbyggnader och andra byggnader. Som pionjär och framstående innovatör i prefabriceringsbranschen har det finska företaget omfattande erfarenhet och djupa kunskaper om livscykeln för prefabricerad betong.

Elematic har över 50 års erfarenhet inom betongteknik, betongproduktion, betongprodukter och tjänster och erbjuder lösningar som är tillgängliga i över 100 länder i sex världsdelar. Elematic har 40 % av världens prefabricerares förtroende. Företaget är känt för sin breda produktportfölj och sina högtekniska lösningar som tillgodoser behoven av kapacitet, automation och flexibilitet.

Riihimäki är en av Elematics tre produktionsenheter i Finland. Där specialiserar man sig på konstruktion, tillverkning och installation av gjutformar i konstruktionsstål för industrin som tillverkar prefabricerad betong. Produktionsenheten tillverkar även mer specialiserade produkter, som formar för järnvägsslipers.

Maskintillverkning

Riihimäki, Finland

Hälsovänlig och produktiv svetsning: Elematic Oyj började använda Kemppis MagTrac F 61, en magnetisk traktorenhet för MIG-/MAG-svetsning, och tyckte att den var lyckad på många sätt. Traktorn gav svetsarna en bättre arbetsställning, men gjorde dessutom svetsprocessen betydligt snabbare och minimerade behovet av efterarbete.

Främsta utmaningen

Svetsning utgör 90 % av arbetet som ingår i tillverkningen av gjutformar, och formarnas täcklock består av plattor av konstruktionsstål som svetsas ihop. Förr var det mycket ansträngande att svetsa längsgående fogar. Arbetet måste då utföras manuellt av en svetsare stående på alla fyra på en stålplåt. Utöver den bristfälliga ergonomin utfördes det manuella arbetet stötvis, eftersom handens rörelseområde begränsade svetsningen till en halvmeter åt gången. Den största utmaningen i tillverkningen av gjutformar var att se till att kvaliteten var jämn och ytorna raka. Även för svetsar av hög kvalitet, gjorda av en mycket kompetent svetsare, krävdes en hel del efterföljande slipning.

Elematic ville hitta ett sätt att förbättra svetsning av längsgående fogar inom en rimlig budget. Företaget behövde en lösning som gav svetsaren en bättre arbetsställning och minimerade behovet av efterarbete.

Att arbeta i en oergonomisk ställning kan medföra yrkesskador som påverkar personen hela livet ut. Utrustning som MagTrac F 61 kan tillföra några år av god hälsa i en svetsares liv. Den ökade produktiviteten med traktorn medförde att vår investering var intjänad på cirka ett halvår.

Teemu Virtanen, ingenjör, Elematic Oyj Riihimäki

Kemppis lösning

MagTrac F 61, en magnetisk traktorenhet för MIG-/MAG-svetsning, visade sig vara den lösning som Elematic sökte. Genom att använda traktorn förbättrades inte bara svetsarnas ergonomi, utan Elematic fick också jämnare svetskvalitet. Ytterligare en fördel var en ökning i produktiviteten.

  • Traktorn ändrade svetsarnas arbetsställning. I stället för att stå på knä kunde de sitta eller stå upp.
  • Traktorn är enkel att använda och flytta, och den lätta konstruktionen bidrog till att minska deformeringar i materialen.
  • MagTrac F 61 minskade antalet arbetsfaser och behovet av efterarbete betydligt.
  • Att svetsa med traktorn visade sig vara upp till fem gånger snabbare än manuell svetsning.
  • Traktorn betalade sig snart: den ökade produktiviteten med MagTrac F 61 medförde att investeringen var intjänad på cirka ett halvår.

Det användarvänliga systemet och apparatens rörlighet innebär att den lämpar sig för alla svetsare, inte bara de skickligaste yrkessvetsarna. Ingenjör Teemu Virtanen från Elematic Oyj Riihimäki betonar att MagTrac F 61 inte tar ifrån någon jobbet. Den gör bara svetsarbetet lättare än förut.

Och behagligare, kan vi tillägga.

Ladda ned hela berättelsen

Hur har svetsning förändrats under 50 år?

Ur svetsarens synvinkel

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.

Sök i vårt utbud


MagTrac F 61

Magnetisk traktorenhet för MIG-svetsmekanisering. Kompatibel med Kemppis FastMig M- o...

Magnetisk traktorenhet för MIG-svetsmekanisering. Kompatibel med Kemppis FastMig M- och X-svetsutrustning. Produktpaketet innehåller en traktorenhet, strömkälla, trådmatarverk, svetspistol för mekaniserad svetsning och kablar.

Stäng

Tekniska data