X8 MIG Welder

En ny definition av extrem industriell multiprocessvetsning

En framtidssäkrad lösning för multiprocessvetsning i industrin

Utmaning: Extrema förväntningar på industriell svetsning

Tillverkningsindustrin digitaliseras, automatiseras och regleras alltmer, och denna trend är även mycket tydlig i svetsproduktionen. För att svetsarbetet ska vara framgångsrikt förväntas du vara mer produktiv och kvalitetsorienterad än någonsin tidigare. Samtidigt blir svetsningen alltmer utmanande i takt med utvecklingen av material som är starkare, har högre korrosionshärdighet och egenskaper för ökad prestanda. Dessa extrema förväntningar ställer stora krav på svetsföretag, svetssystem, svetsare och svetsansvariga. Nyckelfaktorn för att vinna i konkurrensen är att vara beredd på allt, även det extrema, med perfekt utrustning.

Den extrema lösningen för multiprocessvetsning i industrin

Det är dags att förändra synen på industriell multiprocessvetsning. Kemppi har lett utvecklingen av digitala svetslösningar i över två decennier. Det nästa logiska steget är att släppa loss den enorma potentialen hos IoT: nyttan av total uppkoppling. Med den nya tekniken kan vi ge dig svetsprestanda som tidigare inte var möjlig. Vi ger dig kontroll över framtiden med extremt exakt och snabb kontroll över ljusbågen. Vi ger dig ett extremt verktyg som ger ditt arbete perfektion. Vi ger dig en superkraft: X8 MIG Welder.

Håll mig informerad om X8 MIG Welder

X8 MIG Welder blir tillgänglig på alla marknader under 2017. Lämna dina kontaktuppgifter och håll dig informerad.

En ny definition av prestanda

Med X8 MIG Welder får du extremt exakt och snabb kontroll över ljusbågen. Den starkt koncentrerade ljusbågen är lätt att använda under hela svetsprocessen, från tändning till kraterfyllnad. Med X8 MIG Welder är du förberedd för all svetsning, MIG-lödning, påsvetsning och mejsling med extrem kraft och noggrannhet upp till 600 A med de vanligaste nätspänningarna.

En ny definition av användbarhet

X8 MIG Welder är marknadens användarvänligaste system för industriell multiprocessvetsning. Strömkällan, trådmatarverket, svetspistolerna, användargränssnittet och andra komponenter är i alla avseenden utformade och konstruerade för bästa användbarhet. Därför kommer du att ha maximal tillit och användarvänlighet även under de mest extrema svetsarbeten.

En ny definition av svetskoordinering

X8 MIG Welder är fullt kompatibel med koordineringsprogramvaran WeldEye, som består av flera moduler inklusive en svetsprocedur och hantering av personalkvalifikationer. Digital WPS – en ny funktion i X8 MIG Welder – utökar hanteringen av WPS till verkstadsgolvet. Tack vare Control Pads stora, ljusa display kan svetsaren hitta rätt WPS, visa innehållet och aktivera det utan problem. Control Pad fungerar också som en läsarenhet och kan användas till att samla in tillverkningsinformation för projektdokumentation och för att säkerställa att svetsningen utförs enligt WPS.

Egenskaper för extrem industriell svetsning

Du får möjlighet att inrikta dig på svetsningen. X8 MIG Welder har de extrema egenskaper du behöver för att bemästra även det mest komplexa och krävande svetsarbetet. Med oöverträffad prestanda via Kemppis unika strömkälla och intelligenta trådledare har X8 MIG Welder en exakt reglerad svetsström på 600 A. De utmärkta bågegenskaperna vid standard-/synergisk/pulsad/Wise MIG-/MAG- och elektrodsvetsning (MMA) gäller inte bara för utmanande tillämpningar. Även extrema tillämpningar, som röromkretssvetsning och svetsning av smala spalter, omfattas av dessa.

Hjärnan i systemet, Control Pad, tjänar många syften. Det är det mest avancerade men praktiska användargränssnittet för inställning av parametrar, svetsstyrning och visning av WPS-information.

Svetspistoler

Svetspistoler

Svetsarens viktigaste verktyg med handgrepp, rörlighet och stabilitet som är optimala. Den ergonomiska utformningen ger perfekt kontakt med avtryckaren och avlastar handleden från vridning.

Trådmatarverk

Trådmatarverk

Högst användarvänligt, lättåtkomligt och kompakt trådmatarverk.

Strömkälla

Strömkälla

Lättservade strömkällor med enastående prestanda ger en exakt reglerad svetsström på upp till 600 A.

Control Pad

Control Pad

Unik och trådlös Control Pad med tydlig display som ger total kontroll och uppkopplingsmöjlighet och är redo för Digital WPS-funktionen.

Tillämpningsprogramvaran Wise

Tillämpningsprogramvaran Wise

Bästa tänkbara bågegenskaper för höghastighetssvetsning (WiseFusion), svetsning i smala spalter (RGT), rotsträngssvetsning (WiseRoot+) och sprutfri svetsning i blandbågsområdet (WiseSteel).

WeldEye, programvaran för svetskoordinering och dokumentation

WeldEye, programvaran för svetskoordinering och dokumentation

När X8 MIG Welder ansluts till WeldEyes molntjänst kan Kemppis unika verktyg för både svetsarbete och dokumentation användas.

X8 MIG Welder – snabb överblick

Revolutionerande kontroll och användarvänlighet

Digital WPS

X8 MIG Welders Digital WPS-funktion gör utskrifter av WPS-dokument överflödiga. Denna ger svetsaren möjlighet att söka, visa och aktivera WPS på Control Pads display, och att automatiskt använda rätt parametrar under svetsningen. WPS överförs till X8 MIG Welders på verkstadsgolvet från WeldEye, programvaran för svetsprocedur och personalkvalificering, via internet. Detta är revolutionerande för WPS-hanteringen i svetsproduktionen, både från svetsarens och den svetsansvarigas sida sett.

Heltäckande överblick över din svetsning

KOMPATIBILITET MED WELDEYE, PROGRAMVARAN FÖR SVETSKOORDINERING OCH DOKUMENTATION

X8 MIG Welder är fullt kompatibel med WeldEye, den revolutionerande programvaran för svetskoordinering och dokumentation. WeldEye ger dig en heltäckande överblick över din vinst, dina projekt och resultat på flera platser, och därmed högsta utdelning på din investering.

Delta i diskussionen, besök Welding Value.

En blogg som tillhör Kemppi

Reduced Gap Technology

Ompröva konventionella fogutformningsprinciper. Spelet har ändrats.
Upptäck intelligent svetsning av smala spalter.

X8 MIG Welders premiär på EuroBLECH 2016

Kom och se X8 MIG Welder och träffa Kemppi på EuroBLECH 2016 25–29 oktober.

Stäng

Tekniska data