Fiat Vimo

Från vrak till utställningsbil

Förvandling av en gammal bil med TIG-svetsning

Tero Komulainen och Joonas Innanen har byggt och reparerat bilar sedan de var tonåringar i finska Mikkeli. De lärde känna varandra via sitt gemensamma intresse för billjud för ungefär tio år sedan. Under årens lopp har dock arbetet med själva bilarna tagit överhanden. Tillsammans började de reparera och modifiera en veteranbil till en spektakulärt ombyggd utställningsbil för billjud.

Utgångspunkten för projektet var en Fiat 600 från 1972 som Komulainens far tog med till familjens sommarstuga under 1980-talet för att låta barnen leka med. Bilen blev sedan stående i många år och utsattes för väder och vind. Den första versionen av Fiat Vimo – som fick sitt namn efter Komulainens far – såg dagens ljus 2013 och den aktuella versionen presenterades i mars 2018 vid ett europeiskt billjudsevenemang i Salzburg i Österrike.

Projektet har medvetet utnyttjat arbetsflöden som används inom industrin. All svetsning har gjorts med utrustning från Kemppi – i de sista faserna användes MasterTig MLS 2300ACDC.

Hobby och gör-det-själv

Mikkeli, Finland

Hobbyprojekt med professionell touch: Tero Komulainen och Joonas Innanen byggde om en övergiven gammal Fiat 600 till en fantastisk utställningsbil för att demonstrera high-end bilstereoprodukter. De har båda krävande specialistjobb inom metallindustrin och försöker implementera industriella produktionstekniker även i sin hobby. Kemppis MasterTig MLS 2300ACDC hjälpte dem att skapa perfekta svetsar.

Främsta utmaningen

Det kan vara en utmanande uppgift att utföra svetsarbeten i karossen på en veteranbil, speciellt om originaldesignen dessutom ska modifieras kraftigt. Arbetet kräver kontinuerliga mätningar och justeringar och svetsaren måste kunna kontrollera den deformation som värmen från ljusbågen förorsakar.

Den svårt rostskadade Fiaten krävde mycket svetsning, bland annat behövde samtliga golvplåtar bytas ut. En mängd olika fästen och flänsar för elektronik behövde dessutom monteras i karossen. ”Vi ville designa alla delarna så att de laserskurna plåtarna passade perfekt. Det omfattande design- och planeringsarbetet gjorde svetsningen av plåtarna enkel med högsta möjliga svetskvalitet” säger Tero Komulainen.

”Användningen av klassisk MIG-utrustning har alltid krävt en hel del efterarbete, vilket tar mycket tid. Det har begränsat våra möjligheter – och därigenom även våra idéer.”

Den noggrant kontrollerade ljusbågen ger, tillsammans med en lämplig mängd tillsatsmaterial, en mycket jämnare svetsfog. Det passar perfekt för att hjälpa oss nå vårt mål om att göra svetsfogarna så jämna att de inte längre behöver efterbearbetas och därför inte behöver döljas.

Joonas Innanen, ingenjör och billjudsentusiast

Kemppis lösning

Kemppis MasterTig MLS 2300ACDC-svetsutrustning kom inte in i bilden förrän i slutfasen av Fiat Vimo-projektet. Komulainen och Innanen säger båda att användningen av TIG-tekniken lyfte deras hobby till nya höjder – och kommer att lyfta den ytterligare genom att eliminera begränsningarna i kvaliteten på deras svetsarbeten.

”MasterTig ger finare svetsar än traditionella MIG/MAG-maskiner. Styrningen av ljusbågen är mycket mer exakt och med pulsfunktionen blir det enklare att kontrollera värmetillförseln. TIG-tekniken gör det möjligt att sammanfoga de precisionsskurna arbetsstyckena utan tillsatsmaterial” säger Joonas Innanen, som vann en bronsmedalj i kategorin för Construction Metal Work vid den internationella WorldSkills-tävlingen under 2013.

”Den noggrant kontrollerade ljusbågen ger, tillsammans med en lämplig mängd tillsatsmaterial, en mycket jämnare svetsfog än till exempel vid MAG-svetsning. Det passar perfekt för att hjälpa oss nå vårt mål om att göra svetsfogarna så jämna att de inte längre behöver efterbearbetas och därför inte behöver döljas. MasterTig passar även utmärkt för att svetsa motorns och transmissionens aluminiumdelar.”

”Vi funderar på att använda svetsfogarna som framhävda detaljer i framtiden” tillägger Komulainen. ”TIG-tekniken ger oss de bästa möjligheterna att engagera oss i nya och ännu mer utmanande projekt.”

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.

Sök i vårt utbud


MasterTig MLS 2300ACDC

MasterTig 2300ACDC är en 230 A-version med strömkälla för anslutning till 230 V enfas...

MasterTig 2300ACDC är en 230 A-version med strömkälla för anslutning till 230 V enfasnät. Den här svetsen erbjuder den nödvändiga kontrollen för att möta TIG-svetsarnas krävande behov.

Stäng

Tekniska data